Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666

Mobil:070-697 26 64

Epost: info@ystadtillganglighetsrad.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Artiklar

Ett Ystad för alla är målet

Sven-Åke Yngve i Ystads Handikappråd har fått vänja sig vid att uppfattas som gnällig. "Men det känns orättvist. Vi försöker ju bara få folk att följa lagen och att inse att tillgänglighet är mer än en fasad trottoarkant."

 

 

Handikapprådets mål är att samhället ska bli tillgängligare för alla. För att nå dit lutar man sig på beslut i riksdagen, en internationell konvention från 2009, kommunens stadsmiljöprogram och Trafikverkets tillgänglighetsplan.

– Trots att det finns många beslut om att samhället ska vara tillgängligt går det arbetet långsamt.

 

Enligt beslut i riksdagen ska alla enkelt avhjälpta hinder vara borta senast i år.

– Det har många fastighetsägare tolkat som att de inte behövde åtgärda förrän nu, men egentligen skulle de enkelt avhjälpa hinderna bort med en gång.

 Sven-Åke Yngve ser med glädje på hur kommunen och regionen arbetar för att öka tillgängligheten.

DISKRIMINERING

Bristande tillgänglighet, användbarhet och begriplighet utestänger människor med funktionsnedsättning från stora delar av samhällslivet.Kampen för att stärka skyddet mot diskriminering fortsätter.

BUTIKER KLARAR INTE TILLGÄNGLIGHETSKRAVEN.

Butiker ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och brister kan vara diskriminering enligt lagen. Men trots det lever många ´butiker inte upp grundläggande krav på tillgänglighet. Det visar en undersökning från Konsumentverket.

Det är otillgängliga entreér, men ofta är det dörröppnare som saknas. Här vill vi se en skärpning från handelns sida omgående.

 

 

Men än finns mycket kvar att åtgärda. Handikapprådets önskelista är lång och överst hittar man ett handikappanpassat badhus, tillgänglighet på Österporthallen och en möjlighet för rullstolsburna att bada i havet.

– Och Stortorget. Med dagens stenbeläggning kan ingen med rörelsehinder ta sig fram där.

 

Gågatan är Sven-Åke Yngve relativt nöjd med.– Beläggningen är bra och det finns gott om bänkar. Däremot är det problem med att varutransporterna tar upp hela gatan och tvingar fotgängarna ut på sidorna, där butikerna satt ut skyltning och gatupratare. De ställer till problem för de synskadade.

 

Nu är ombyggnaden av Regementsgatan klar, rådet är inte odelat positiva.

Gågatan och Österportstorg är planerade för ombyggnad under 2019/20 Där har vi ännu inte granskat ritningarna, men förhoppningsvis blir vi snart kallade till granskning.

 

Även om Handikapprådets mål är ett tillgängligare samhälle för alla, inser man att det finns gränser.

– En del gamla fastigheter här i Ystad går inte att göra tillgängliga med mindre än att de rivs eller byggs om för stora summor.

– Ändå finns det mycket man kan göra. Har man ett B&B med sex rum kanske man kan handikappanpassa ett av dem. Svårare än så behöver det inte vara. 

Stenhård kamp för jämnare torg

Stortorget må vara en öppen plats, men det är stängt för alla med funktionshinder. "Redan när det byggdes om påpekade vi att det inte skulle funka", säger Sven-Åke Yngve i tillgänglighetskommittén i Ystads Handikappråd-HSO. Men ingen lyssnade.

- Nu kräver vi att Stortorget omedelbart byggs om så att alla kan korsa det och gå och handla, säger Sven-Åke Yngve.

 

Kritiken mot Stortorget är den samma som man framförde när Stora Östergatan byggdes om. Till slut fick kommunen ge med sig och lägga om delar av gatan för att göra den mer framkomlig.

- Att bygga om kostar pengar och kommunen tycker det blir dyrt. Men det kunde man tänkt på från början. Dessutom handlar det om prioritering. Vill man ha ett torg för alla, måste det byggas om.

 

Problemet med torget är storgatstenen som gör det ojämnt och svårt att passera med annat än en god rörlighet, balans och fotriktiga skor.

- För folk med högklackat, rollatorer och rullstol är det nästan omöjligt, konstaterar Sven-Åke Yngve.

 

Handikapprådet föreslår att man gör som i de medeltida städerna i Tyskland och lägger sågad smågatsten i cement över torget.

- Då blir det slätt och underhållsfritt, utan att man förstört torgets karaktär.

Pris för insatser för funktionshindrade

I 20 år har Sven-Åke Yngve arbetat i olika föreningar för funktionshindrade och för det får han nu Lions Uppmuntringspris.

– Det är en oerhörd stimulans. Att de värdesätter mig så mycket att jag får ett pris, säger han.

 

I motiveringen skriver Lions att en aktiv och engagerad människa som vill nå resultat för att förbättra funktionshindrades livskvalitet förtjänar uppmärksamhet.

– Det är viktigt att förbättra situationen för funktionshindrade. Man ska alltid ha funktionshindrades perspektiv på allt, säger Sven-Åke Yngve.

 

1986 drabbades han av en hjärtinfarkt som förändrade hans liv.

– Jag fick en tankeställare och började engagera mig.

 

Och det gjorde han i hjärt- och lungsjukas förening som då varit avsomnad under en tid. Där var han sedan ordförande i tre år. Nu är han ordförande i tre föreningar; handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, Ystads handikappråd och reumatikerföreningen.

Och medlem i ännu fler.

– Jag känner att man kan påverka och göra en insats för föreningarna.

 

Prissumman är på 5 000 kronor och Sven-Åke Yngve har ännu inte bestämt vad han ska göra för pengarna.

– Men det blir något trevligt. 
Större altan vid Stortorget ska öka tillgängligheten

Fastighetsägaren Contentus AB bygger nu en annorlunda utformad entré till Bokhandeln och till Hartmans Cafe&Conditori som ska öka tillgängligheten för äldre och rörelsehindrade.

.– Tillbyggnaden kan i detta fall inte kallas ramp, det är snarare en altan som sträcker sig utmed hela husets fasad och ansluter till gatan, säger direktör Harald Ohlsson på Contentus.

– På så sätt gör vi samtliga entréer tillgängliga på en gång.

 

Tidigare har fastighetsbolaget byggt något liknande utanför Konsum och Kafé Ströget vid gågatan.

Med denna ombyggnad har Contentus anpassat kraven på tillgänglighet för nästan samtliga sina fastigheter, uppger Harald Ohlsson.

Fastighetsägarna i Ystad har fram till år 2010 att klara kraven.

Samtidigt arbetar Ystads kommun med att förbättra framkomligheten på och kring Stortorget.

Man har till exempel redan ersatt gatustenen med större plattor i olika gångstråk.

 

Handikapprådet har i många år framfört krav på att gångvägarna och entréerna till vissa hus och affärer förbättras i innerstan, och politikerna har tagit till sig önskemålen.

Under våren ska den stora fria ytan på Stortorget utvidgas för att ge bättre plats åt bland annat torghandeln. Åtgärden leder till att biltrafiken förbi torget bromsas upp och det blir säkrare för gående, däribland de röelsehindrade.

 

Längs den norra, östra och södra sidan av torget sätts en rad mindre stolpar (pollare) en bit ut i vägbanan med resultat att passagen blir avsmalnad jämfört med i dag.

Arbetet med "altanen" utanför bokhandeln och Hartmans pågår för fullt och blir klart om några veckor.

Fastighetens alla hyresgästkategorier har enligt Harald Ohlsson fått lämna synpunkter på utformningen.

Han talar också om en växande grupp av människor som i stigande ålder ska bo kvar i sitt ordinarie boende med assistans av hemtjänsten.

– Alla kommer vi mer eller mindre att drabbas av rörelsehinder och vi måste därför anpassa samhället för att göra lokaler och bostäder lättåtkomliga, framhåller han. Ombyggnaden i det här fallet är mycket komplicerad.

– Estetiskt talar vi om en känslig gammal fastighet vars framtoning i gatubilden inte får förvanskas. Tekniskt talar vi om en starkt sluttande framsida med inte mindre än 5 entréer i sinsemellan olika höjder. Därtill kommer en serveringsplats som inte får försämras, snarare förstärkas.


Altanen utförs i mörkare trappsteg och en ljusare ytbeläggning på gångytan med infälld belysning i det övre trappsteget längs hela rampen. Det sistnämnda ska underlätta nattetid för personer med nedsatt syn.

– Slutligen ansluter vi till stadens belysningsprojekt genom att i altanen längst in mot husfasaden montera en infälld och uppåtriktad belysning, säger Harald Ohlsson. 

250 entréer i Ystad behöver handikappanpassas

Inventeringen av bland annat entréer, trottoarer och cykelstigar är klar. Nu är det bara att sätta igång med arbetet.

Det konstaterades i går när ansvariga för handikapprojektet Mainstream höll möte i Ystad.

– Nu börjar jobbet med att göra staden tillgänglig för alla, säger Sven-Åke Yngve, ordförande i Ystads handikappråd.

 

Med på mötet fanns bland andra projektledare Hans Ingelstam, kommunalråd (s) Kent Mårtensson och HSO Skånes ordförande Gert Igheden.

Deltog gjorde även tillgänglighetsrådgivare Jörgen Abrahamsen, som själv är rullstolsbunden och väl känner till de framkomlighetsproblem som finns.

 

– Men bara för att många entréer behöver förändras innebär inte det att exempelvis Stora Östergatan ska förvandlas till en hinderbana för de gående, säger han. Totalt har man funnit cirka 250 entréer runt om i stan som behöver förbättras. Ett förslag är bland annat att bygga en lång ramp längs kvartersbyggnaden mitt emot apoteket på gågatan.

 

– Om vi kan bygga en ramp från klädesbutiken Princess i ena änden till Ystads Blommor i den andra vore det jättebra. Då skulle sju ingångar plötsligt bli tillgängliga för betydligt fler, säger Kent Mårtensson.

 

En annan plan är att utbilda kommunens berörda tjänstemän och politiker med start nästa år.

– Många av de hinder som finns i dag har helt enkelt tillkommit genom ren okunskap, säger Kent Mårtensson.

 

Projektet Mainstream startade förra hösten och löper över totalt tre och ett halvt år. Projektet är en del av en nationell handlingsplan för handikappfrågor, som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.
 

Okunskap ett problem

Totalt har man funnit cirka 250 entréer runt om i stan som behöver förbättras. Ett förslag är bland annat att bygga en lång ramp längs kvartersbyggnaden mitt emot apoteket på gågatan.

– Om vi kan bygga en ramp från klädesbutiken Princess i ena änden till Ystads Blommor i den andra vore det jättebra. Då skulle sju ingångar plötsligt bli tillgängliga för betydligt fler, säger Kent Mårtensson.

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!