Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666

Mobil:070-697 26 64

Epost: info@ystadtillganglighetsrad.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Om oss

 

Kommunala Handikapprådet har funnits i Ystad sedan 1970 talet. 1999 omorganiserades Rådet och blev ett fristående råd utan politiker och fick namnet Ystad Handikappråd.
2007 ansågs att rådet behövdes omorganiseras igen, och efter diskussioner blev det en sammanslagning med HSO Ystad 2008. Rådet fick då ett nytt utseende och en ny organisationsplan. Allt för att rådet ska bli effektivare. Det fick då namnet Ystad Handikappråd/HSO.

VÅR VISION

Ystad tillgänglighetsråd/HSO:s vision är ett samhälle för alla. Visionen deninieras i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I konventionen tydliggjörs vilket ansvar som stat. region och kommun har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

KOMPETENS

Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen-den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar.

Nytt namn
2012 bytte vi namn till Ystad Tillgänglighetsråd/HSO.
Att tillhandahålla YTR/HSO:s lokaler för i kommunen verkande medlemsorganisationer, som har betalat den avgift som årsmötet beslutat.

Syfte
Det nya rådet har som syfte att: genom YHR/HSO arbetar medlemsföreningarna tillsammans, och lämnar varandra stöd. Arbetet syftar till att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden.
Uppgifterna är: att verka för att medlemsorganisationernas och enskilda invånares intressen, i gemensamma och övergripande intressepolitiska frågor tas till vara i kommunen.

Organisation
Vår organisation är partipolitiskt och religiöst obunden, och arbetsområdet är Ystad Kommun.

Vi finns även på FACEBOOK och på TWITTER  under svenakeyngve.

Uppgifter
YHR-HSO:s uppgifter är:
• Att verka för att medlemsorganisationernas, och enskilda invånares intressen, i gemensamma och övergripande handi-kappolitiska frågor tas tillvara i kommunen.
• Att tillhandahålla YTR-HSO:s lokaler för i kommunen verkande medlemsorganisationer, som har betalt den årsavgift som års-mötet har beslutat.

YSTAD TILLGÄNGLIGHETRÅD:S MÅL MED FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN.
FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN HANDLAT OM ATT SKAPA ETT SAMHÄLLE UTAN HINDER FÖR DELAKTIGHET OCH MED JÄMLIKA LEVNADSVILLKOR FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.

Rådet har en del litteratur om tillgänglighetslagar, hör av dej om du undrar över något, vi hjäölper dig om vi kan.  Hör av dig till någon i styrelsen.

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar.

Genom att omorganisera Rådet har vi bildat en styrelse, som är ansvarig för all verksamhet.

Vår förhoppning är att vi ska bli ett känt och aktat namn för kommuninvånarna och politikerna, att vi aktivt ska deltaga i det handikappolitiska arbetet, och att vi ska ha välutbildade och intresserade medarbetare i alla led.

Vi arbetar även aktivt i Tillgänglighetsråden i Sydöstra Skåne
Det består av Handikapp/tillgänglighetsråden Ystad-Simrishamn- Tomelilla- Sjöbo och Skurup. Detta råd bildades 1999. Där arbetar vi med övergripande frågor, som alla eller de flesta av medlemskommunerna har intresse av. Arbetet har hittills bl a resulterat i reglerna ” Basanpassningsprogram för flerbostadshus” ”Basanpassningsprogram för en och tvåbostadshus” och ”Utemiljö” är de mest användbara idag.

Mål 2018

Under nästa år kommer vi arbeta hårdare med information om tillgänglighet. Med anledning av valet kommer vi att bjuda in raksdagsmän från sydöstra Skåne, även landstingspolitiker kommer att bjudas in. Och naturligtvis även lokala partier och deras företrädare inom lokalpolitiken. Alltså ett brett informationspaket.  

Vi kommer även att granska fler bygglovsärende. Och kommer att göra fler granskningar enligt Enkelt anhjälpta hinder.  Vi kommer att kämpa hårt för "Ett tillgängligare samhälle"

BBR krav tecknatTillgänglighet -Kontakt
Vi är några i styrelsen som arbetar aktivt med tillgänglighetsproblemen. Tillgänglighetsansvarig är Sven-Åke Yngve.
Tel 0706972664, epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  Du som har frågor om tillgängligheten hör av dej omgående.


Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!