Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666

Mobil:070-697 26 64

Epost: info@ystadtillganglighetsrad.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Mer tillgängliga lokaler behövs

Gör inte politik av bidraget till Cabinen. Det säger Sven-Åke Yngve från handikapprådet. De enda som kommer att drabbas om renoveringen inte blir av är de funktionshindrade, menar han.

Sven-Åke Yngve är ordförande för Handikapprådet i Ystad och Handikappföreningarnas samarbetsorganisation. Det är bara två av åtta handikappföreningar som huserar i Cabinen i Folkets Park.

– Vi är beroende av att ha verksamheten här, säger han.

 

Några andra handikappanpassade samlingslokaler finns knappt i Ystad. Sven-Åke Yngve har därför reagerat på det politiska gräl som brutit ut sedan socialdemokraterna beviljat 465 000 kronor till en renovering av Cabinen.

Oppositionen har anklagat partiet för att ge bidrag till sig självt eftersom Surbrunnsparken ägs av en ekonomisk förening som Ystads arbetarkommun står bakom. Sven-Åke Yngve anser inte alls att socialdemokraterna skor sig.

– De vill göra lokalerna mer tillgängliga, och det har vi önskat länge, säger han.

 

En renovering av Cabinen skulle bland annat ge fler och bättre handikapptoaletter och ramper. En hörselslinga för hörselskadade är också påtänkt.

Surbrunnsparken ekonomisk förening har möjlighet att få bidrag av Boverket till en ombyggnad av Cabinen eftersom det är en allmän samlingslokal. Ett villkor för det 50-procentiga bidraget är dock att kommunen bidrar med 30 procent. Därför har den socialdemokratiska majoriteten så sent som på kommunstyrelsen i onsdags – trots borgerlighetens protester – sagt ja till att bidra med 465 000 kronor. För Sven-Åke Yngve är det ointressant vem som äger Cabinen.

 

– Vi vill ha en bra lokal och blir inte renoveringen av vet jag inte vad vi ska göra.Det är helt förkastligt att inte ha en hörselslinga. Det går ju inte att ha ett sammanträde då, säger han.

Den enda andra handikappanpassade lokal som finns i Ystad i dag är Göken, men den är ofta upptagen och någon fest går inte att ha där enligt Yngve.

– Därför har den här lokalen ett stort värde för oss som är funktionshindrade. Det är jätteviktigt att den kommer i ordning och vi har kämpat länge för det här.

 

Skulle den ekonomiska föreningen ta vanliga lån till renoveringen skulle hyran höjas. Det skulle handikappföreningarna inte ha råd med och de kan inte heller räkna med att bidragen från kultur- och fritidsnämnden höjs.

– Då faller allt samman.Det går ut över oss i slutänden, säger Sven-Åke Yngve.

 

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!