Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666

Mobil:070-697 26 64

Epost: info@ystadtillganglighetsrad.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Artiklar

Gav dispens från krav på handikappentré

Politikerna i Ystad gav dispens från kraven på tillgänglighet för funktionshindrade till en större fastighetsägare. Han slipper bygga om entrén till en av sina lokaler. Det måste däremot en annan, liten fastighetsägare göra.

 

Det var i samband med att ett café nära Stortorget omvandlades till en frisersalong som miljö- och byggnadsnämnden gav dispens i början på sommaren. En fast ramp utanför entrén skulle förvanska de arkitektoniska och kulturhistoriska värdena i stadsmiljön, menade bygglovsarkitekten och politikerna i nämnden instämde. Politikerna höll också med fastighetsägarens argument om att en ramp skulle bli komplicerad att bygga, att den skulle vara i vägen för McDonalds uteservering och bli oskäligt dyr.

 

Handikapprådet i Ystad uttrycker sin besvikelse i ett brev till kommunen över att politikerna gav dispens. Man efterlyser vilken ekonomisk kalkyl som låg bakom det sista argumentet.

Handikapprådet framhåller också att en ramp inte alls behöver förvanska arkitekturen, om den utförs på rätt sätt.

Huset, byggt 1950, ägs av Contentus, ett av Ystads större och mer välkända privata fastighetsföretag. Vid samma sammanträde beslutade politikerna precis tvärtom i ett annat fall.

 

Denne fastighetsägare äger bara en enda fastighet med två hus. Han bor själv i ena huset och hyr ut en lokal i det andra 1800-tals-huset till en ny hudvårds-klinik, där det tidigare låg en videouthyrare. Någon dispens fick han inte.

Här ansågs trottoaren vara tillräckligt bred för att rymma en fast ramp utmed fasaden. En liftplattanordning kan vara en annan lösning, enligt beslutet.

 

Fastighetsägaren Anders Westerlind har överklagat till länsstyrelsen.

– Hudvårdskliniken är en oehört liten verksamhet där alla bokat tid i förväg. Innehavaren kan enkelt hjälpa folk in över de två små trappsteg som det handlar om, säger han.

 

I ett tredje ärende blev beslutet ytterligare en variant. Här fick en fastighetsägare dispens från kravet på att göra en affär på Klostergatan tillgänglig för personer i rullstol. Trottoaren är helt enkelt för smal. Den kulturhistoriska miljön skulle dessutom förvanskas vid en ombyggnad, ansåg politikerna.

Däremot måste fastighetsägaren genast redovisa en plan för hur han ska underlätta för personer med andra typer av funktionshinder, så mycket som det går.

Affärslokalen står nu tom. Den var tidigare en bostad. Kommunens tillgänglighetsrådgivare tyckte att kommunen överhuvudtaget inte borde gett bygglov för en affär i ett sådant svårtillgängligt hus.

– Jag tror att jag gör om lokalen till bostad igen, säger fastighetsägaren Tommy Åkerfeldt.

– Visst fick jag dispens till slut, men så blev det dessutom ett nytt p-förbud utanför. Det känns inte som om kommunen vill ha några nya affärer utanför gågatan och torget.

Mer tillgängliga lokaler behövs

Gör inte politik av bidraget till Cabinen. Det säger Sven-Åke Yngve från handikapprådet. De enda som kommer att drabbas om renoveringen inte blir av är de funktionshindrade, menar han.

Sven-Åke Yngve är ordförande för Handikapprådet i Ystad och Handikappföreningarnas samarbetsorganisation. Det är bara två av åtta handikappföreningar som huserar i Cabinen i Folkets Park.

– Vi är beroende av att ha verksamheten här, säger han.

 

Några andra handikappanpassade samlingslokaler finns knappt i Ystad. Sven-Åke Yngve har därför reagerat på det politiska gräl som brutit ut sedan socialdemokraterna beviljat 465 000 kronor till en renovering av Cabinen.

Oppositionen har anklagat partiet för att ge bidrag till sig självt eftersom Surbrunnsparken ägs av en ekonomisk förening som Ystads arbetarkommun står bakom. Sven-Åke Yngve anser inte alls att socialdemokraterna skor sig.

– De vill göra lokalerna mer tillgängliga, och det har vi önskat länge, säger han.

 

En renovering av Cabinen skulle bland annat ge fler och bättre handikapptoaletter och ramper. En hörselslinga för hörselskadade är också påtänkt.

Surbrunnsparken ekonomisk förening har möjlighet att få bidrag av Boverket till en ombyggnad av Cabinen eftersom det är en allmän samlingslokal. Ett villkor för det 50-procentiga bidraget är dock att kommunen bidrar med 30 procent. Därför har den socialdemokratiska majoriteten så sent som på kommunstyrelsen i onsdags – trots borgerlighetens protester – sagt ja till att bidra med 465 000 kronor. För Sven-Åke Yngve är det ointressant vem som äger Cabinen.

 

– Vi vill ha en bra lokal och blir inte renoveringen av vet jag inte vad vi ska göra.Det är helt förkastligt att inte ha en hörselslinga. Det går ju inte att ha ett sammanträde då, säger han.

Den enda andra handikappanpassade lokal som finns i Ystad i dag är Göken, men den är ofta upptagen och någon fest går inte att ha där enligt Yngve.

– Därför har den här lokalen ett stort värde för oss som är funktionshindrade. Det är jätteviktigt att den kommer i ordning och vi har kämpat länge för det här.

 

Skulle den ekonomiska föreningen ta vanliga lån till renoveringen skulle hyran höjas. Det skulle handikappföreningarna inte ha råd med och de kan inte heller räkna med att bidragen från kultur- och fritidsnämnden höjs.

– Då faller allt samman.Det går ut över oss i slutänden, säger Sven-Åke Yngve.

 

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!