Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666

Mobil:070-697 26 64

Epost: info@ystadtillganglighetsrad.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Funktionshinderspolitik och tillgänglighet

Att förbättra tillgängligheten är ett av våra mål inom funktionshinderpolitiken. På rådet har arbetet med tillgänglighetsfrågorna de senaste åren förstärkts. Vi har ett ansvar för att tillgänglighetsarbetet bedrivs aktivt i vår kommun. Det går att öka tillgängligheten. Bristande tillgänglighet innebär att till exempel personer med funktionsnedsättningar och äldre inte kan ta sig fram till platser eller in i byggnader.

Att den byggda miljön är tillgänglig betyder att personer med funktionsnedsättningar ska kunna använda samma förflyttningsvägar som andra och kunna använda ster som äger rum.amma entré, orientera sig i den byggda miljön samt kunna ta del av aktivi

Ny tillgänglighetsapp på nätet.
Rådet har efter mycket sökande och flera diskussioner fastnat för att rekommendera en app med adress www.wheelmap.org det är en app där du kan söka på vilken ort, stad i Sverige och Europa efter hur tillgängliga turistmål och affärer är. Vi tycker den är bra. Använd den gärna.

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!