Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666

Mobil:070-697 26 64

Epost: info@ystadtillganglighetsrad.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Ett Ystad för alla är målet

Sven-Åke Yngve i Ystads Handikappråd har fått vänja sig vid att uppfattas som gnällig. "Men det känns orättvist. Vi försöker ju bara få folk att följa lagen och att inse att tillgänglighet är mer än en fasad trottoarkant."

 

 

Handikapprådets mål är att samhället ska bli tillgängligare för alla. För att nå dit lutar man sig på beslut i riksdagen, en internationell konvention från 2009, kommunens stadsmiljöprogram och Trafikverkets tillgänglighetsplan.

– Trots att det finns många beslut om att samhället ska vara tillgängligt går det arbetet långsamt.

 

Enligt beslut i riksdagen ska alla enkelt avhjälpta hinder vara borta senast i år.

– Det har många fastighetsägare tolkat som att de inte behövde åtgärda förrän nu, men egentligen skulle de enkelt avhjälpa hinderna bort med en gång.

 Sven-Åke Yngve ser med glädje på hur kommunen och regionen arbetar för att öka tillgängligheten.

DISKRIMINERING

Bristande tillgänglighet, användbarhet och begriplighet utestänger människor med funktionsnedsättning från stora delar av samhällslivet.Kampen för att stärka skyddet mot diskriminering fortsätter.

BUTIKER KLARAR INTE TILLGÄNGLIGHETSKRAVEN.

Butiker ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och brister kan vara diskriminering enligt lagen. Men trots det lever många ´butiker inte upp grundläggande krav på tillgänglighet. Det visar en undersökning från Konsumentverket.

Det är otillgängliga entreér, men ofta är det dörröppnare som saknas. Här vill vi se en skärpning från handelns sida omgående.

 

 

Men än finns mycket kvar att åtgärda. Handikapprådets önskelista är lång och överst hittar man ett handikappanpassat badhus, tillgänglighet på Österporthallen och en möjlighet för rullstolsburna att bada i havet.

– Och Stortorget. Med dagens stenbeläggning kan ingen med rörelsehinder ta sig fram där.

 

Gågatan är Sven-Åke Yngve relativt nöjd med.– Beläggningen är bra och det finns gott om bänkar. Däremot är det problem med att varutransporterna tar upp hela gatan och tvingar fotgängarna ut på sidorna, där butikerna satt ut skyltning och gatupratare. De ställer till problem för de synskadade.

 

Nu är ombyggnaden av Regementsgatan klar, rådet är inte odelat positiva.

Gågatan och Österportstorg är planerade för ombyggnad under 2019/20 Där har vi ännu inte granskat ritningarna, men förhoppningsvis blir vi snart kallade till granskning.

 

Även om Handikapprådets mål är ett tillgängligare samhälle för alla, inser man att det finns gränser.

– En del gamla fastigheter här i Ystad går inte att göra tillgängliga med mindre än att de rivs eller byggs om för stora summor.

– Ändå finns det mycket man kan göra. Har man ett B&B med sex rum kanske man kan handikappanpassa ett av dem. Svårare än så behöver det inte vara. 

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!