Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666

Mobil:070-697 26 64

Epost: info@ystadtillganglighetsrad.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Aktuellt

Här du hittar du aktuella datum för möten etc, men även allmänna aktiviteter. Så titta in lite då och då så att du inte missar något.

Så kan du klaga på sjukvården.

Den 2011-01-01 träder en ny lag om patientsäkerhet i kraft. Den nya lagen ska stärka patientens ställning och göra det enklare att framföra klagomål mot hälso och sjukvården.

Från 2011 slopas patienters och anhörigas möjlighet att anmäla försumlig vårdpersonal till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN. Nu finns det möjligheter. Den som vill anmäla missförhållande eller klaga på sjukvården kan då vända sig direkt till vårdgivaren, Socialstyrelsen, eller till någon av de patientnämnder som finns i alla landsting.

Socialstyrelsen blir den instans som tar över HSAN:s roll,men nu med större möjlighet till klagomålshantering. Där HSAN riktade in sig på att utreda enskilda läkare eller sjuksköterskor kommer Socialstyrelsen att väga in även bakomliggande faktorer som påverkar den vård som en specifik avdelning eller vårdenhet ger, t ex underbemanning.

Som patient innebär det att du utöver enskild vårspersonal nu också kan anmäla en hel vårdgivare, t ex ett sjukhus. Vårdpersonal som tidigare skulle varnats eller fått en erinran, sätts efter årsskiftet under så kallad skärpt tillsyn med tre års prövotid.

Socialstyrelsen har större möjlighet än HSAN att utreda en anmälan utifrån ett brett perspektiv. Från årsskiftet kan man utreda och ge förslag på förbättringar till en hel avdelning snarare än en enskild individ. Det nya regelverket skapar också helt nya förutsättningar för att kartlägga och analysera trender bland anmälningarna.

Om många anmälningar gjorts på en specifik avdelning kan Socialstyrelsen t ex göra en extra granskning av de rutiner och arbetssätt, för att komma åt grundorsaken till problemet.

Möjligheterna att söka ekonomisk ersättning för vårdskador och felbehandling förblir däremot detsamma som tidigare och bedöms från fall till fall av Lands-tingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF.

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!