Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666

Mobil:070-697 26 64

Epost: info@ystadtillganglighetsrad.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Aktuellt

Här du hittar du aktuella datum för möten etc, men även allmänna aktiviteter. Så titta in lite då och då så att du inte missar något.

Vid felbehandling i vården

Så går du tillväga: Om din läkare felbehandlat dig:
Anmäl ärendet direkt till Socialstyrelsens tillsynsenhet, direkt till vårdgivaren eller till landstingens patientnämnd.

www.skl.se/web/landsting.aspx

Socialstyrelsen:
www.socialstyrelsen.se/tillsyn/anmalfelbehandlingellermissforhallande/privarperson

Du vill klaga på vården:
Om du tycker att du blivit dåligt bemött av hälso- och sjykvårdens personal eller om du behöver hjälp att få den vård du behöver kan du vända dig till verksamhetschefen, sjuvårdsförvaltningen eller till patientnämnden i ditt landsting.
www.socialstyrelsen.se/omocialstyrelsen/kontaktaoss/hittatillsynsregion

Du söker ekonomisk ersättning för vårdskador:
Om du drabbats av en skada när du vårdats i offentlig sjukvård kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.
Anmäl på www.patientforsakring.se

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!