Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666

Mobil:070-697 26 64

Epost: info@ystadtillganglighetsrad.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Aktuellt

Här du hittar du aktuella datum för möten etc, men även allmänna aktiviteter. Så titta in lite då och då så att du inte missar något.

Fortsatt otillgängligt hos myndigheter.

Handisam, myndigheten för handikapplolitisk samordning, har gjort en enkät bland 275 myndigheter och kunde konstatera att endast sex av dessa uppfyller de 13 grundläggande kriterier som Handisamm ställt upp.

Detta trots att det sedan mer än tio år finns en förordning som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och besöka den.

Detta upplever vi inom rörelsen som helt otroligt att huvuddelen av våra myndigheter är så ointresserade av tillgänglighet, det är ett stort misslyckande från statens sida.

Här måste vi inom rörelsen trycka på ordentligt för att få rättsida på problemet.

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!